Recyklace a využití odpadů

Hlavní činností Divize Využití odpadů skupiny Veolia je nakládání s odpady s ohledem na jejich maximální využití nebo recyklaci před případným odstraněním. Zákazníkům přinášíme efektivní ekologická řešení .
 
 

PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI

               > Dlouhodobá zkušenost v poskytování odpadových služeb
               > Maximální důraz na recyklaci a využívání odpadů
               > Globální standardy kvality
               > Detailní znalost odpadové legislativy


 

odpady - plaketa


CO NABÍZÍME

                     > Odvoz a zajištění odstranění / využití všech druhů odpadů
                     > Zpracování druhotných surovin (plastů, papíru, obalů, kovů)
                     > Zajištění sběru a výkupu, demontáže vyřazených a nefunkčních elektrozařízení za účelem dalšího využití
                     > Sběr a využití odpadů především z automobilového, strojírenského a elektrotechnického průmyslu
                     > Poradenskou činnost v oblasti nebezpečných odpadů a ochrany životního prostředí
                     > Úplnou evidenci odpadů předaných naší společnosti a vyhotovení jejího výpisu dle přání zákazníka
                     > Zpracování ročního hlášení pro MŽP, ISPOP, IRZ všech produkovaných odpadů zákazníka
                     > Dodání, či pronájem kontejneru, sběrných nádob a obalů na odpady, sorpční prostředky a ostatní potřebné pomůcky
                     > Čištění nádrží, jímek a lapolů včetně těstnostních zkoušek a komplexního servisu
                     > Komplexní demontáž technologických celků s následným výkupem materiálu
                     > Vložkování a rekonstrukce jímek, nádrží a lapolů včetně zhotovení ochranných nepropustných nátěrů
                     > Sanace podlah (rekonstrukce, opravy) včetně zhotovení ochranných nepropustných nátěrů odolných vůči
                         ropným látkám a chemikáliím
                     > Sanační a hydrogeologické práce včetně zpracování posudků a rizikových analýz dozorovaných oprávněnou osobou

-----------------------------

Kontaktujte nás
info.vvo@veolia.com 

pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Tomáš Demský
tomas.demsky@veolia.com
tel. 724 854 002

pro střední a severozápadní Čechy
Martin Prudký 
martin.prudky@veolia.com
tel. 602 356 196

pro Liberecký kraj 
Marek Holý
marek.holy@veolia.com
tel. 775 608 249