Společenská odpovědnost

 Společenská odpovědnost (CSR) je nedílnou součástí strategie skupiny Veolia a reprezentuje jednu z jejích základních hodnot. Veolia dlouhodobě rozvíjí pracovní postupy přispívající k udržitelnému rozvoji a aktivity napomáhající zlepšení stavu okolní společnosti. Usiluje zároveň o rovnováhu mezi environmentální, sociální a ekonomickou oblastí CSR.
CSR zpráva Veolia 2015
PDF - 11.97 MB


Skupina Veolia v České republice předkládá každoročně Zprávu o společenské odpovědnosti, jejímž cílem je nabídnout ucelený přehled o CSR přístupu a aktivitách. 
 
Ptačí budka v zime