Města

Back to sectors
Města

Gera – Německo


Energeticky soběstačná čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod, kterou Veolia provozuje v Geře, vyrobí dostatečné množství energie pro zajištění svého každodenního provozu. 
 

Čistí výrobou zelené energie

U každé služby, kterou skupina Veolia provozuje, zkoumá potenciál využití přírodních zdrojů. Odpadní vody jsou významným zdrojem zelené energie. Veolia má k dispozici řešení uzpůsobená všem typům zařízení: využití bioplynu, instalace malých vodních elektráren na výstupu z čistírny odpadních vod nebo využití tepla z odpadních vod.
 

Program přizpůsobitelný všem typům zařízení

Cílem programu Water2Energy zavedeného v Německu je snížit spotřebu energie a vyrábět obnovitelnou energii z procesu čištění odpadních vod. V Geře bylo upraveno zpracování kalů z čištění odpadních vod s cílem zvýšit produkci bioplynu. Začalo se používat zařízení na společné zpracování kalů s bioodpady. Čistírna je energeticky soběstačná: lokálně vyrábí veškerou energii potřebnou pro vlastní provoz, tj. 4 000 MWh ročně.
 
Pavel Chudoba,
technický ředitel společnosti Veolia pro východní Evropu

„Odpadní vody jsou lákavým zdrojem energie, který by se měl využít účinněji. Mohou se stát základem pro pravidelnou produkci významného množství elektřiny, kterou je možné odvádět do veřejné sítě.“ 

54map germany allemagne

100% energetická soběstačnost

4 000 MWh vyrobených za rok


Výhody pro zákazníka

  • Výroba zelené energie
  • Snížení provozních nákladů
  • Snížení ekologické stopy
 

Řešení

  • Úprava vod: čištění, zužitkování, údržba a optimalizace zařízení
  • Správa údajů a služeb smart: monitorování infrastruktur v reálném čase, poradenství pro optimalizaci řízení infrastruktur
  • Využití energie: bioplyn