Veolia v České republice

Skupina Veolia ve světě

Koncern Veolia je celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb a nabízí technologická řešení na míru ve 3 oblastech: management vodohospodářských služeb, management odpadového hospodářství a management energetických služeb.

 
 

Obrat 24,39 mld. €

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

163 000 zaměstnanců

na 5 kontinentech
VodaVoda


100 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro  61 mil. obyvatel

4 052 úpraven vody

2 928 čistíren odpadních vod

EnergieEnergie

551 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

44 mil. MWh vyrobené elektřiny

Správa 2 086 průmyslových objektů

OdpadyOdpady

Sběr odpadu pro 40 milionů obyvatel jménem místních orgánů

553 500 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

45mil. metrických tun odpadu zhodnoceného formou přeměny na materiál nebo energii 

591 zpracovatelských provozů