Aktuality

Stránky

aktuality
Na titul Projekt roku 2015 TS ČR v kategorii Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem byly nominovány dva...
aktuality
Během roku 2015 bylo ve spolupráci s odborným partnerem, Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), uskutečněno v areálech...
aktuality
Světový den vody si připomínáme vždy 22. března, a to již od roku 1993, kdy ho vyhlásila OSN. Mottem letošního dne vody...
aktuality
Platbu za vodné a stočné pohodlně z domova umožňují od začátku letošního roku svým zákazníkům z řad fyzických osob...
aktuality
Veolia v České republice zajišťuje znovuvyužití popílku po spalování uhlí pro výrobu materiálů pro cementářský a...
aktuality
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu s předními průmyslovými zaměstnavateli Moravskoslezského kraje zorganizoval v...

Stránky