Tiskové zprávy

Stránky

Konkrétní příklady úspěšně zvládnutých byznysových konceptů cirkulární ekonomiky a dlouhodobých programů udržitelného nakládání se zdroji představila konference nazvaná BYZNYS VIZE, která se konala 4. června 2015 na Nizozemském velvyslanectví v Praze. Konference byla jakýmsi předvojem pro nově vznikající expertní skupinu organizovanou platformou Byznys pro společnost sdružující firmy hlásící se k principům odpovědného podnikání. Konference se konala v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.
Paříž, 12. května 2015 Antoine Frérot, předseda představenstva skupiny Veolia, se vyslovil pro zavedení „poplatku“ z CO2 v Evropské unii, který by mohl být případně spojen s uhlíkovým clem na jejích hranicích. Poplatek by měl pomoci snížit emise skleníkových plynů.
Energie
Díky dlouhodobému a systematickému snižování nákladů na energie a s tím spojeným ekologičtějším provozem získala Veolia Energie ČR certifikaci podle normy ISO 50001 – Energetický management.
Energy
Patnáct nových pracovních míst v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vznikne díky podpoře nadačního fondu ostravské společnosti Veolia Energie ČR. Správní rada fondu podpořila na svém květnovém zasedání jedenáct projektů a mezi žadatele rozdělila více než 520 000 Kč.
Energie
Dne 13. května proběhlo slavnostní uvedení do provozu nových odsiřovacích linek na třech kotlích Teplárny Karviná. Množství oxidů síry vypouštěných do ovzduší se díky investicím do modernizace provozu každoročně sníží minimálně o 546 tun. Akce se osobně zúčastnili vedle představitelů skupiny Veolia i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík, primátor Karviné Tomáš Hanzel a zástupci dalších měst regionu.
Voda
Díky finanční podpoře společnosti Veolia a Nadačního fondu Veolia vysadil v těchto dnech rybář a ochránce přírody Jakub Vágner zhruba tunu dospělých pstruhů do Labe. Projekt Cesta pstruha se letos opět vrátil k Labi, a to již podruhé do Špindlerova Mlýna.
Soutěž Škola do přírody, zaměřená na podporu biodiverzity (přírodní rozmanitosti) a environmentální výchovu, vyhlášená u příležitosti Světového dne vody v březnu 2015, dospěla do svého konce. Ve středu 20.5. vybrala hodnoticí komise složená ze zástupců společnosti Veolia Česká republika, agentury PR Konektor a odborného partnera soutěže Českého svazu ochránců přírody vítěze jednotlivých kategorií.
Energie
Veolia Průmyslové služby ČR, člen skupiny Veolia Energie v ČR, rozšířila dodávky dusíku pro těžařskou společnost OKD. Do rozšíření stávajícího zařízení investovala 20 mil. Kč.
Energy
Odsíření dvou kotlů v Elektrárně Třebovice zvítězilo ve třináctém ročníku soutěže o Projekt roku Teplárenského sdružení České republiky v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek. Realizace projektu přinese roční snížení emisí SO2 minimálně o 374 tun a emisí tuhých znečišťujících látek minimálně o 3 tuny za rok. Realizace odsíření přispěje ke zlepšení životního prostředí na Ostravsku. Ve čtyřech kategoriích měla Veolia Energie ČR čtyři nominace.

Stránky