Publikace

Typ publikace

Stránky

Prebal Planeta Podzim 2016
Časopis PLANETA #Podzim 2016
12. října 2016
Spoluvytváření nových modelů
Planeta Podzim 2016
PDF - 19.02 MB
prebal CSR zprava
CSR zpráva 2015
31. srpna 2016
O tom, co skutečně děláme pro naplnění našich závazků udržitelného rozvoje, jak pomáháme a co pro nás společenská odpovědnost všechno znamená, se můžete dočíst v naší Zprávě o společenské odpovědnosti za rok 2015.
CSR zpráva 2015
PDF - 14.29 MB
Pomáháme přírodě i lidem
Pomáháme přírodě i lidem
23. června 2016
"Svět se od nás může učit." Jakub Vágner
Prebal_Planeta Jaro 2016
Časopis PLANETA #Jaro 2016
1. června 2016
Odpovědnost je motorem výkonnosti
Planeta Jaro 2016
PDF - 10.4 MB
Best of 2015
Best of 2015
21. března 2016
Nejvýznamnější události ze světa Veolie v roce 2015
Best of 2015
PDF - 1.84 MB
Planeta 12/2015
Časopis PLANETA 12/2015
2. prosince 2015
Časopis PLANETA 12/2015
PDF - 8.54 MB
Výsledky průzkumu
Výsledky průzkumu spokojenosti zákazníků vodárenských společností skupiny Veolia 2015
9. listopadu 2015
Planeta 08-09/2015
Časopis PLANETA 08-09/2015
2. září 2015
Naše závazky v oblasti udržitelného rozvoje
Naše závazky v oblasti udržitelného rozvoje
7. srpna 2015
Planet
Časopis PLANET 05/2015
1. června 2015
Časopis PLANET 05/2015
PDF - 8.62 MB
CSR2014
CSR zpráva Veolia 2014
5. května 2015
Veolia Česká republika předkládá již tradičně Zprávu o společenské odpovědnosti, jejímž cílem je nabídnout ucelený přehled o CSR přístupu a aktivitách. Rok 2014 představuje v mnohaleté historii skupiny Veolia významný milník. V jeho průběhu pokračovala na celosvětové i lokální úrovni transformace skupiny, která se v rámci České republiky projevila zejména rozhodnutím o spojení dvou velkých „rodin“ Veolia a Dalkia. V návaznosti na tento krok je proto poprvé tato zpráva rozšířena také o údaje v oboru ENERGIE. Společenská odpovědnost nabývá stále na významu, a proto bude i nadále důležitým pilířem strategie řízení a rozvoje skupiny v České republice.
CSR zpráva 2014
PDF - 6.39 MB
CSR report 2013
CSR zpráva Veolia 2013 - VODA
7. října 2014

Stránky

Typ publikace
Energie pro vás v Moravskoslezském kraji 0518
Energie pro vás v Moravskoslezském kraji 05/2018
11. května 2018
Náklady na život rostou, u tepla stagnují
Energie pro vás v Čechách 0118
Energie pro vás v Čechách
1. února 2018
Jak se vytápí jedna z nejlepších budov světa?
Časopis PLANETA #Zima 2018
Časopis PLANETA #Zima 2018
17. ledna 2018
Nadace Veolia - Podpora společensky prospěšných aktivit ve službách obecného zájmu
 Magazín Voda Pro Vás prosinec 2017
Magazín Voda pro Vás
15. prosince 2017
Vodovody a kanalizace vlastní z 85 % města a obce