Kariéra

Kariéra a vzdělávání

Dovednosti a odborné znalosti našich zaměstnanců jsou pro naši skupinu hlavním aktivem a konkurenční výhodou.
 
 
         OCEŇUJEME                                                                 PODPORUJEME
         > AKTIVNÍ PŘÍSTUP                                                      > PROFESNÍ I GEOGRAFICKOU INTERNÍ MOBILITU
         > PROFESIONALITU                                                      > PLÁNY INDIVIDUÁLNÍHO ROZVOJE
         > PRACOVITOST                                                             > NÁSTUPNICKÉ PLÁNY
                                                                                                     > POLITIKU SPRAVEDLIVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ
                                                                                                     > ROZŠIŘUJÍCÍ SE ZÁKLADNU AKCIONÁŘŮ Z ŘAD                                                                                                                            ZAMĚSTNANCŮ
 
 
Kariéra a vzdělávání


Naším cílem je podporovat talentované zaměstnance, kteří sdílejí náš přístup k rozvoji společnosti a k ochraně životního prostředí. Pomáháme zaměstnancům také zlepšovat a rozvíjet své kompetence a dovednosti. S pomocí našeho vlastního vzdělávacího institutu – Institutu environmentálních služeb, který je součástí celosvětové sítě našich vzdělávacích center – mají zaměstnanci možnost se dále vzdělávat a prohlubovat či zvyšovat svoji kvalifikaci. V nabídce kurzů jsou úzce technicky a odborně zaměřené výukové programy, jazykové kurzy, maturitní obory v oblasti vodohospodářství, bakalářský program zaměřený na podnikové finance, kurzy soft-skills a další, a to jak formou klasických kurzů, tak formou e-learningu.