Průmysloví zákazníci

Opětovné využití materiálů

Obnova materiálů pomáhá šetřit primární přírodní zdroje přeměnou odpadů na náhradní energetické zdroje. Díky vývoji řešení pro opětovné využití, která poskytují zákazníkům společnosti kvalitní druhotné suroviny, se Veolia stala měřítkem pro výrobce obnovitelných zdrojů.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

V patentovaném procesu společnosti Veolia se používá několik různých technologií k identifikaci a extrakci všech plastových materiálů z WEEE odpadu před jeho rozemletím na 10milimetrové kousky. Průmyslová řešení společnosti Veolia kombinují pružnost a rozmanitost a zároveň zajišťují příkladnou zpětnou sledovatelnost nakládání s odpady a dosahují vysoké míry obnovitelnosti.
Nase-sluzby-prumysl-odpady
 
Plasty

Industrializovaný proces třídění vyvinutý společností Veolia identifikuje, odděluje a posuzuje různé druhy plastů.
Tímto způsobem je Veolia schopna zaručit čistotu recyklovaných plastových materiálů, jejíž míra přesahuje 99 %. Výsledkem je, že si výrobci mohou nainstalovat recyklaci v uzavřených smyčkách, což výrazně snižuje náklady na dodávky surovin.
 

Recyklace materiálu a kapalného odpadu

Veolia nabízí recyklační řešení pro kovové kaly z automobilového průmyslu, které kombinuje zužitkování kovových úlomků a regeneraci vysoce hodnotných strojních olejů.
Ve stejném oboru Veolia dosáhla tak kvalitních výsledků v oblasti regenerace rozpouštědel, že může poskytovat svým zákazníkům komplexní služby: dodává výrobky používané v obchodech s malířskými potřebami, shromažďuje použitá rozpouštědla a recykluje je pro opětovné použití.
 

Kompost

Za účelem zvýšení kvality organických přísad do půdy používá společnost Veolia ve svých kompostovacích zařízeních proces Aerocontrol. Tento proces urychluje zrání kompostu při zajištění homogenního prostředí pro proces fermentace.

 

Řešení

Obnova a výroba druhotných surovin

Výroba recyklovaných materiálů

Výroba kompostu

Recyklace rozpouštědel