Veolia Česká republika, a.s.

Skupina VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Společnost zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Veolia poskytuje svým dceřiným společnostem know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející ze zkušeností získávaných po více než 150 let.

Veolia působí v České republice od roku 1996. Je největší referencí na českém vodohospodářském trhu v oblasti výroby a distribuce pitné vody
a odvádění a čištění odpadních vod.
 
Voda Perpignan

Více než 1 065 měst a obcí České republiky svěřilo společnosti Veolia Česká republika provoz vodohospodářské infrastruktury podle provozního modelu, kdy si město ponechává v majetku vodárenskou infrastrukturu, tedy kontrolu nad cenou vodného a stočného, a pouze svěřuje aktivitu spojenou s výrobou pitné vody a jejím odkanalizováním a čištěním profesionální firmě, která mimo svého know-how v oboru dokáže i efektivně řídit podnik.

Pro 25 průmyslových partnerů provozuje Veolia přímo vodohospodářská zařízení průmyslových partnerů formou outsourcingu nebo zajišťuje externí výrobu a čištění odpadních vod na již provozovaných zařízeních.
 

Klíčové údaje

Ekonomická data za rok 2015

 • 3,7 miliónů zásobovaných obyvatel
 • 515 101 smluvních zákazníků​
 • 1 065 partnerů z řad měst a obcí
 • 25 průmyslových partnerů
 • 4 999 zaměstnanců
 • Obrat: 16,6 mld. Kč (609,7 mil. €)

Výrobní a technická data za rok 2015

Pitná voda
 • počet zásobovaných obyvatel: 3,7 mil. obyvatel
 • voda vyrobená a předaná k realizaci: 241, 2 mil. m3
 • počet úpraven vody: 170
 • délka vodovodní sítě bez přípojek: 21 568 km
 • délka přípojek: 5 681 km
 • počet vodovodních přípojek: 587 378
 
Odpadní voda
 • počet obyvatel napojených na kanalizaci:  3, 23 mil. obyvatel
 • počet ČOV:  412
 • množství vyčištěné odpadní vody: 403, 3 mil. m3
 • délka kanalizační sítě:  12 617
 • počet kanalizačních přípojek:   414 608


Povinné údaje

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Sídlo: recepce D, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČ: 492 41 214
DIČ: CZ49241214
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098