Veolia v České republice

Skupina Veolia ve světě

Koncern Veolia je celosvětovým lídrem v poskytování environmentálních služeb a nabízí technologická řešení na míru ve 3 oblastech: management vodohospodářských služeb, management odpadového hospodářství a management energetických služeb.

 
 

Obrat 24,96 mld. €

3 hlavní aktivity:
Voda, Energie a Odpady

174 000 zaměstnanců

na 5 kontinentech
VodaVoda


100 milionů obyvatel zásobovaných pitnou vodou

Odvádění odpadních vod pro  63 mil. obyvatel

4 245 úpraven vody

3 303 čistíren odpadních vod

EnergieEnergie

779 dálkových a místních sítí rozvodu tepla a chladu

Výroba elektřiny 53 mil. MWh 

3,4 mil. zásobovaných domácností

Správa 2 027 průmyslových objektů

OdpadyOdpady

Sběr odpadu pro 39 milionů obyvatel jménem místních orgánů

553 500 firemních zákazníků (mimo průmyslový provoz)

42,9 mil. metrických tun odpadu zhodnoceného formou přeměny na materiál nebo energii 

601 zpracovatelských provozů