Veolia v České republice

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

Společnost Veolia Vedlejší produkty ČR zajišťuje v rámci skupiny Veolia spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších produktů z vodárenství a energetiky, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Slider odpady verze 2

Veolia Vedlejší produkty ČR je členem Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá zkoumáním vedlejších energetických produktů ve stavebním průmyslu, přípravou technických podmínek pro jejich využití a podílí se také na přípravě podkladů pro příslušnou legislativu. 

Společnost je oprávněnou osobou dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech k nakládání mj. kategorií odpadů č. 10 - odpady z tepelných procesů a č. 19 - odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely. 

Vznik společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR představuje pro Veolii pozitivní synergický efekt. Divize Voda provozuje 417 čistíren odpadních vod. Divize Energie vlastní či provozuje 12 elektráren a tepláren, které produkují vedlejší energetické produkty na 41 uhelných a 4 biomasových kotlích. 

Povinné údaje 

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

Sídlo: Dělnická 6082/34, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 247 15 964
DIČ: CZ24715964
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 63276